I Projekt Mittstråket samverkade sex kommuner, två regioner, Trafikverket och Länsstyrelsen Västernorrland. Projektet delfinansierades av Europeiska regionala utvecklingsfonden och pågick under 2015-2019. Projektets övergripande målbild var att stärka Mittstråket som ett funktionellt och hållbart gränsöverskridande transportstråk som främjar utvecklingen i Mittnorden.

Mitt i Sverige, mellan Sundsvall och Trondheim, sträcker sig ett eftersatt trafikstråk: Mittstråket. Mittstråket är den självklara transportsträckan för alla som reser i Mittnorden samt en viktig passage för den godstrafik som ska till och från hamnarna i öst och väst.

Vårt uppdrag var att skapa kommunikation om projektet för att beskriva, skapa förståelse och motivera invånare och näringsliv till tålamod under den tid som projektet utvecklar denna sträcka. Vi tog fram den underliggande ”berättelsen” som är stommen för hela kommunikationen. Ett formspråk togs fram och jag utvecklade texter och enheter för annonsering, foldrar, webb, mässmaterial och give aways …

Uppdragsgivare: Länsstyrelsen Västernorrland/ Hemma Annonsbyrå
AD: Gaute Hanssen