En av nio kvinnor i Sverige riskerar att få bröstcancer innan 75 års ålder. En tidig och korrekt diagnos är ofta avgörande och tyvärr finns stort behov av precisare diagnostik för att kunna sätta in rätt behandling.

Spago Nanomedical är ett svenskt nanomedicinbolag som utvecklar produkter för effektivare behandling av livs- hotande sjukdomar, där bröst- cancer är prioriterat. Bolaget har en plattformsteknologi som kan användas både inom diagnostik och terapi. Med två tydliga projektben kan man göra stor nytta samtidigt som det finns en stor marknadspo- tential, berättar Mats Hansen, vd på Spago:

– Min personliga vision har alltid varit starkt inriktad mot att se goda idéer bli till nytta för människor. Jag lyfter gärna fram vår forskningschef Oskar Axelsson som är hjärnan bakom vår teknologi, hans kunskap och kreativitet kan leda till förbättrad sjukvård i framtiden.

Läs fortsättningen om Spago >